Cặp đôi chụp hình với “puppy” cực yêu

Cặp đôi chụp hình với “puppy” cực yêu

Dog standing on hind legs with owners
Elisha Minnette Photography

swaddled puppy

Dog in basket on bed

Couple pushing dog in stroller

dog in stroller

Dog in stroller

Couple holding dog

Dog and owners' feet

Owner holding dog over her shoulder

Couple cradling new dog

Để lại một trả lời

Địa chỉ email sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *